wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:

Do udziału w wystawie zapraszamy podmioty prezentujące produkty i rozwiązania z następujących obszarów tematycznych:

ZAKRES TEMATYCZNY WYSTAWY OBEJMUJE:

  

· GOSPODAROWANIE ODPADAMI

  • Zbiórka odpadów
  • Transport odpadów
  • Segregacja odpadów
  • Przetwórstwo i przekształcanie odpadów
  • Odzysk odpadów
  • Sprzedaż odpadów
  • Składowanie
  • Gospodarka odpadami komunalnymi
  • Unieszkodliwianie odpadów
  • Sprzęt kontrolno-pomiarowy, laboratoryjny do analizy i kontroli odpadów

 

· NOWE TECHNOLOGIE W UNIESZKODLIWIANIU ODPADÓW

    ·   Metody termiczne

    ·   Metody biologiczne

    ·   Paliwa altenatywne

 

·   SYSTEMY ZMNIEJSZANIA OBJĘTOŚCI ODPADÓW

  • Zgniatarki
  • Zagęszczarki
  • Prasowarki

 

·  SYSTEMY PRZESIEWANIA ODPADÓW

·  SYSTEMY ROZPOZNAJĄCE I DZIELĄCE RÓŻNE METALE

·  SORTOWANIE ODPADÓW W CELU DALSZEJ PRZERÓBKI

·  ROZDZIELANIE ODPADÓW MIESZALNYCH

·  NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ODPADÓW

·  INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

·  SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCh

 • Urządzenia do utrzymania czystości, ulic, budynków, pomieszczeń i terenów zielonych
 • Odzież ochronna
 • Kontenery, pojemniki, worki na śmieci

 

·  PROJEKTOWANIE, BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW

  • Spalarnie
  • Sortownie
  • Kompostownie
  • Składowiska

 

·  RECYKLING

 •  Odzysk i recykling odpadów
 • Organizacje odzysku

 

·    USŁUGI DORADCZE, PRAWNE I KONSULTINGOWE

·    INSTYTUCJE FINANSOWE

·   JEDNOSTKI BADAWCZO – ROZWOJOWE

·   WYDAWNICTWA

 

Nowość!!

Bogaty program stref tematycznych wystawy:

- strefa upcycling

- strefa antysmogowa

- strefa innowacji

- strefa e-mobility

- strefa finanse i doradztwo

- strefa regionów

 

Grupa odbiorców: 

 • SEJM I SENAT RP: posłowie, senatorowie
 • ADMINISTRACJA RZĄDOWA: przedstawiciele ministerstw, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska
 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, marszałkowie sejmików, dyrektorzy departamentów i wydziałów ochrony środowiska, planowania przestrzennego
 • NAUKA: przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni, parków naukowo-technologicznych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
 • FIRMY DORADCZE
 • INSTYTUCJE FINANSOWE: przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednostek wdrażania programów unijnych, banków
 • ZAKŁADY I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI ODPADAMI: firmy odbierające odpady, zakłady przetwórstwa odpadów, zakłady recyklingu, przedsiębiorstwa świadczące usługi utrzymania czystości
 • ORGANIZACJE ODZYSKU I PODMIOTY POŚREDNICZĄCE
 • STOWARZYSZENIA I IZBY BRANŻOWE
 • ZWIĄZKI PRACODAWCÓW
 • WYDAWNICTWA 
 • MEDIA
Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl