wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:

Zakres branżowy

ZAKRES TEMATYCZNY WYSTAWY OBEJMUJE:

  

·                     GOSPODAROWANIE ODPADAMI

  • Zbiórka odpadów
  • Transport odpadów
  • Segregacja odpadów
  • Przetwórstwo i przekształcanie odpadów
  • Odzysk odpadów
  • Sprzedaż odpadów
  • Składowanie
  • Gospodarka odpadami komunalnymi
  • Unieszkodliwianie odpadów
  • Sprzęt kontrolno-pomiarowy, laboratoryjny do analizy i kontroli odpadów

 

·                     NOWE TECHNOLOGIE W UNIESZKODLIWIANIU ODPADÓW

 

·        Metody termiczne

·        Metody biologiczne

·        Paliwa altenatywne

 

·                     SYSTEMY ZMNIEJSZANIA OBJĘTOŚCI ODPADÓW

  • Zgniatarki
  • Zagęszczarki
  • Prasowarki

 

 

·                     SYSTEMY PRZESIEWANIA ODPADÓW

 

·                     SYSTEMY ROZPOZNAJĄCE I DZIELĄCE RÓŻNE METALE

 

·                     SORTOWANIE ODPADÓW W CELU DALSZEJ PRZERÓBKI

 

·                     ROZDZIELANIE ODPADÓW MIESZALNYCH

 

·                     NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE DO TRANSPORTU

I PRZECHOWYWANIA ODPADÓW

 

·                     INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

 

·                     SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH

  • Urządzenia do utrzymania czystości, ulic, budynków, pomieszczeń

                  i terenów zielonych

·        Odzież ochronna

·        Kontenery, pojemniki, worki na śmieci

 

·                     PROJEKTOWANIE, BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW

  • Spalarnie
  • Sortownie
  • Kompostownie
  • Składowiska

 

·                     RECYKLING

  • Odzysk i recykling odpadów
  • Organizacje odzysku

 

·                     USŁUGI DORADCZE, PRAWNE I KONSULTINGOWE

·                     INSTYTUCJE FINANSOWE

·                     JEDNOSTKI BADAWCZO – ROZWOJOWE

·                     WYDAWNICTWA

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl