wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:

Partnerzy medialni 2018

VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami 2017 już za nami.

Konferencja oraz towarzysząca jej wystawa zgromadziły ponad 270 osób, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytutów badawczych oraz kluczowych firm z branży gospodarki odpadami, podnosząc temat niezwykle istotny, nie tylko z perspektywy ekspertów, ale również mediów i szeroko pojętej opinie publicznej, jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym.

Podczas Konferencji towarzyszyli nam m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Minister Sławomir Mazurek oraz Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Pan Andrzej Maciejewski.

W czasie Konferencji eksperci niejednokrotnie zaznaczali, że gospodarka o obiegu zamkniętym to duże wyzwanie, które wymaga szerokiej współpracy administracji rządowej z innymi interesariuszami. Kluczową rolę odgrywają tu samorządy, a jeżeli chodzi o same odpady produktowe to duża rola spoczywa na przedsiębiorcach. 

Pan Minister Mazurek zaznaczył, że SOSEXPO przeznaczone jest dla osób związanych z szeroko pojętą gospodarką odpadami, dając możliwość na w pełni demokratyczny dialog, w którym uwzględnione są głosy wszystkich zainteresowanych stron, za co serdecznie podziękował organizatorom.
Pani Małgorzata Szczepańska - Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju- zaznaczyła, że w kontekście całego GOZ niezwykle ważna jest synergia we współpracy wszystkich podmiotów, a tym samym budowa porozumienia między przedsiębiorcami, nauką oraz innymi podmiotami. Jednocześnie Pani Dyrektor skierowała podziękowania dla organizatorów za odwagę w podjęciu tego tematu, będącego wyzwaniem dla administracji publicznej oraz sektora przedsiębiorstw.

Od lat SOSEXPO umacnia swoją pozycję na rynku polskim, tworząc płaszczyznę współpracy dla MSP, jak również największych firm branżowych, z przedstawicielami administracji rządowej oraz samorządowej.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji, zarówno panelistom, firmom, jak również słuchaczom, chcielibyśmy serdecznie podziękować za owocną współpracę. Zapraszamy już teraz na VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2018.

 

Do zobaczenia

 

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl